सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रथम त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण ७९-८० Monday, March 13, 2023 - 18:50 PDF icon प्रथम त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण
COVID-19 संक्रमण वाट प्रभावित बिपन्न बर्गको लागि राहत वितरणको लागि तयार वडाको सर्वदलीय समितिवाट आएको बिबरण ७६/७७ Sunday, April 19, 2020 - 15:43 PDF icon कमला नगरपालिका.राहत बितरण नामाबली.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९ ७६/७७ Thursday, January 2, 2020 - 20:45 PDF icon एकल महिला वार्ड न ९.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९ ७६/७७ Thursday, January 2, 2020 - 20:44 PDF icon आंशिक अपांग ९.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९ ७६/७७ Thursday, January 2, 2020 - 20:38
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९ ७६/७७ Thursday, January 2, 2020 - 20:37 PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक वार्ड न ९.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९ ७६/७७ Thursday, January 2, 2020 - 20:36 PDF icon जेष्ठ नागरिक वार्ड न ९.pdf